Jette Gejl, fra serien "Stille Leben"
Jette Gejl
Jette Gejl

Her finder du værker fra Jette Gejls to serier Der er noget galt i Danmark og Stille Leben

Der er noget galt i Danmark”

Med udstillingen ”Der er noget galt i Danmark” åbner Jette Gejl døren ind til kunstnerens private familiesamling af landbrugsmaskiner fra tiden før 1960’erne på gården Skovbjerggaard ved Blåhøj, som har været i familiens eje siden 1945.

Jette Gejl er først og opvokset på landet i en traditionel landbofamilie, som var kendetegnet ved, at alle familiemedlemmer, uanset alder og køn, aktivt deltog i det nødvendige arbejde ude i stald og mark, såvel som inde i husholdningen. Omdrejningspunktet var arbejdsfællesskabet der forenede det pragmatiske i den enorme arbejdsindsats, som folk på landet var (og er) underlagt, med behovet for at holde opsyn og skabe en tryg ramme for børnene. Barndom og ungdom var præget af et mangfoldigt socialt og aktivt virke indenfor næsten alle arbejdsområder i forbindelse med det progressive og udviklingsprægede landbrug fra midten af 60’erne til 80’erne. Det er dette grundlag, der præger Jette Gejl, indtil hun flytter hjemmefra og bevæger sig i en helt anden retning, der ender med en uddannelse som billedkunstner fra Det Jyske Kunstakademi.

I dag, over 30 år efter Jette Gejl forlader den fædrene gård, fokuserer hun atter blikket på stedet, som i mellemtiden har forvandlet sig til en af Midtjyllands største samlinger af landbrugsmaskiner og husgeråd fra tiden før 1960’erne. Det engagement, hvormed forældrene Erna og Ove Gejl Christensen, iscenesætter det historiske landbrug på familiegården Skovbjerggaard, er så særligt af sin art og fremstår både meget vedkommende, logisk og opklarende og med en uendelig absurd, indforstået og gådefuld orden. Den enorme opstilling af maskiner, redskaber, værktøj, husgeråd og andet er på én og samme tid en historisk dokumentation og en stor opsummering af det familieengagement, som er foldet ind i hud og hår på alle de deltagende familiemedlemmer – også i Jette Gejl.

Med en billedkunstnerisk tilgang bidrager hun til samlingen ved at rammesætte de særlige perspektiver som forældrene lægger på opstillingen og på formidlingen af maskinerne. Ved at zoome ind på konkrete installationer og maskiner fortsætter Jette Gejl den logik – eller mangel på samme – som er udstukket;  i værkerne sker der en sammensmeltning med samlingen og det erindringsmateriale, der er hendes eget.

Udstillingen ”Der er noget galt i Danmark” har et høsttema med forskellige maskiner, som er en del af produktionen af korn og halm fra 1930 til 1970. Tre fotoværker viser de tre maskiner midt i en ny scenografi: en såmaskine, en tromle og en selvbinder sammen med materialer fra depoter, som er ophobet på Skovbjerggaard. På udstillingen vises desuden en installation med en kornkværn, som kværner i rytmen til Oves yndlingssang – John Mogensens ørehænger fra 1972 ”Der er noget galt i Danmark”

Udstillingen kortlægger desuden det geografiske netværk af ejerskab og sociale forbindelser, som de forskellige maskiner er indgået i på et sammenlimet kort fra Geodætisk Institut i målestoksforholdet 1:100.000.

Udstillingen udfordrer det kollektive erindringsmateriale om det historiske landbrug igennem tiderne med absurde fortællinger, som af forskellige årsager er udeladt. Det er fortællinger om det intime samarbejde der var og stadig er i mindre lokalsamfund på landet i dag. Det er historien som husker i en tid med slettelig erindring. 

Stilleleben
I serien Stille Leben er Jette Gejl Kristensen er optaget af uoverensstemmelserne mellem det, vi oplever og vores erfaringer. 

Det giver beskueren nogle intellektuelle og nogle konkrete udfordringer i mødet med hendes kunst. Jette har samtidig et blik for det smukke og velkomponerede. Og netop det sammenstød i værket, der umiddelbart synes smukt og afbalanceret, men samtidig udfordrer og måske irriterer vores gængse opfattelser og erfaringer, gør Jette værker vildt spændende.

Der er ofte en helt praktisk involvering af beskueren i Jettes værker, og i serien Stille Leben kan du se værkerne på fire forskellige måder, - og få fire forskellige oplevelser.

Stille Leben er umiddelbart fotograferet som 3D værker, - men også kun umiddelbart. For selv om man tager 3D-brillerne på, og kigger på værkerne i den position, så optræder der nogle effekter i billedet, der holder beskueren fast i en verden mellem den 2- og 3-dimensionelle. Selv om man hurtigt kan komme ind i illusionen om det tredimensionelle rum, har Jette indarbejdet nogle benspænd, der fastholder beskueren i det to-dimensionelle. Og uden briller står det også hurtigt klart, at billedet slet ikke er, hvad det umiddelbart ser ud til. Skifter man så med at lukke det ene eller det andet øje, bliver man igen udfordret. Oplevelsen er helt forskellig, men erfaringen og fornuften ved jo godt, at billedet er det samme.

”Jette udfordrer på en gang det legende og det intellektuelle i os. Samtidig er værkerne også meget smukke. Den udfordrende, legende attitude i kunsten er noget, der er stærkt på vej i samtidskunsten. På den måde hører Jettes værker til helt fremme i nutidig forståelse af kunst” forklarer Vilhelm Halgreen, Galleri Grundstof.

Jette Gejl Kristensen er uddannet på Det jyske Kunstakademi. Jette har solgt værker til Ny Carlsbergfondet, Statens Kunstfond, Aarhus Kommune og private samlere.

Jette har bl.a. udstillet i Kunsthal Aarhus, Kunsthal Brænderigården, Moesgård Museum.

Jette har modtaget en lang række legater, herunder Statens Kunstfonds Arbejdslegat, Præmieret af Statens Kunstfond, Gæsteprofessorat ved CAVI, Aarhus Universitet, Kunststyrelsen og Ole Haslunds Kunstnerlegat.

 

Jette Gejl Kristensen er studielektor ved Aarhus Universitet, og bestrider/har bestridt en række nøgleposter i dansk kunstliv. Hun har bl.a. været formand for Statens Kunstråds Billedkunstudvalg, Medlem af Akademiet, Formand for Kunstrådet, Aarhus.

Facebook
Del på facebook
Såmaskinen
Lamdaprint, indrammet i gul træramme
70 x 100 cm - 12.000 kr
Fra serien "Der er noget galt i Danmark" 2016
Oplag max: 5 + 2AP
Tromlen
Lamdaprint, indrammet i lilla træramme
70 x 100 cm - 12.000 kr
Fra serien "Der er noget galt i Danmark" 2016
Oplag max: 5 + 2AP
Selvbinderen
Lamdaprint, indrammet i blå træramme
70 x 100 cm - 12.000 kr
Fra serien "Der er noget galt i Danmark" 2016
Oplag max: 5 + 2AP
Kværnen
Objekt, kværn i træ, sten og jern
efter aftale
Fra serien "Der er noget galt i Danmark" 2016
Oplag max: 1
Danmarkskort
1:100.000 kort sammensat af kortbog
efter aftale
Fra serien "Der er noget galt i Danmark" 2016
Oplag max: 1
Stille Leben #1 (2015)
Blank Lambda, glasmontering med ophængsbeslag
40 x 30 cm - 4.700 kr
Hele serien Stille Leben #1 - #7 - 28.000 kr
Oplag max: 5 + 2AP
Stille Leben #2 (2015)
Blank Lambda, glasmontering med ophængsbeslag
40 x 30 cm - 4.700 kr
Hele serien Stille Leben #1 - #7 - 28.000 kr
Oplag max: 5 + 2AP
Stille Leben #3 (2015)
Blank Lambda, glasmontering med ophængsbeslag
40 x 30 cm - 4.700 kr
Hele serien Stille Leben #1 - #7 - 28.000 kr
Oplag max: 5 + 2AP
Stille Leben #4 (2015)
Blank Lambda, glasmontering med ophængsbeslag
40 x 30 cm - 4.700 kr
Hele serien Stille Leben #1 - #7 - 28.000 kr
Oplag max: 5 + 2AP
Stille Leben #5 (2015)
Blank Lambda, glasmontering med ophængsbeslag
40 x 30 cm - 4.700 kr
Hele serien Stille Leben #1 - #7 - 28.000 kr
Oplag max: 5 + 2AP
Stille Leben #6 (2015)
Blank Lambda, glasmontering med ophængsbeslag
40 x 30 cm - 4.700 kr
Hele serien Stille Leben #1 - #7 - 28.000 kr
Oplag max: 5 + 2AP
Stille Leben #7 (2015)
Blank Lambda, glasmontering med ophængsbeslag
40 x 30 cm - 4.700 kr
Hele serien Stille Leben #1 - #7 - 28.000 kr
Oplag max: 5 + 2AP
Jette Gejl

Her finder du værker fra Jette Gejls to serier Der er noget galt i Danmark og Stille Leben

Der er noget galt i Danmark”

Med udstillingen ”Der er noget galt i Danmark” åbner Jette Gejl døren ind til kunstnerens private familiesamling af landbrugsmaskiner fra tiden før 1960’erne på gården Skovbjerggaard ved Blåhøj, som har været i familiens eje siden 1945.

Jette Gejl er først og opvokset på landet i en traditionel landbofamilie, som var kendetegnet ved, at alle familiemedlemmer, uanset alder og køn, aktivt deltog i det nødvendige arbejde ude i stald og mark, såvel som inde i husholdningen. Omdrejningspunktet var arbejdsfællesskabet der forenede det pragmatiske i den enorme arbejdsindsats, som folk på landet var (og er) underlagt, med behovet for at holde opsyn og skabe en tryg ramme for børnene. Barndom og ungdom var præget af et mangfoldigt socialt og aktivt virke indenfor næsten alle arbejdsområder i forbindelse med det progressive og udviklingsprægede landbrug fra midten af 60’erne til 80’erne. Det er dette grundlag, der præger Jette Gejl, indtil hun flytter hjemmefra og bevæger sig i en helt anden retning, der ender med en uddannelse som billedkunstner fra Det Jyske Kunstakademi.

I dag, over 30 år efter Jette Gejl forlader den fædrene gård, fokuserer hun atter blikket på stedet, som i mellemtiden har forvandlet sig til en af Midtjyllands største samlinger af landbrugsmaskiner og husgeråd fra tiden før 1960’erne. Det engagement, hvormed forældrene Erna og Ove Gejl Christensen, iscenesætter det historiske landbrug på familiegården Skovbjerggaard, er så særligt af sin art og fremstår både meget vedkommende, logisk og opklarende og med en uendelig absurd, indforstået og gådefuld orden. Den enorme opstilling af maskiner, redskaber, værktøj, husgeråd og andet er på én og samme tid en historisk dokumentation og en stor opsummering af det familieengagement, som er foldet ind i hud og hår på alle de deltagende familiemedlemmer – også i Jette Gejl.

Med en billedkunstnerisk tilgang bidrager hun til samlingen ved at rammesætte de særlige perspektiver som forældrene lægger på opstillingen og på formidlingen af maskinerne. Ved at zoome ind på konkrete installationer og maskiner fortsætter Jette Gejl den logik – eller mangel på samme – som er udstukket;  i værkerne sker der en sammensmeltning med samlingen og det erindringsmateriale, der er hendes eget.

Udstillingen ”Der er noget galt i Danmark” har et høsttema med forskellige maskiner, som er en del af produktionen af korn og halm fra 1930 til 1970. Tre fotoværker viser de tre maskiner midt i en ny scenografi: en såmaskine, en tromle og en selvbinder sammen med materialer fra depoter, som er ophobet på Skovbjerggaard. På udstillingen vises desuden en installation med en kornkværn, som kværner i rytmen til Oves yndlingssang – John Mogensens ørehænger fra 1972 ”Der er noget galt i Danmark”

Udstillingen kortlægger desuden det geografiske netværk af ejerskab og sociale forbindelser, som de forskellige maskiner er indgået i på et sammenlimet kort fra Geodætisk Institut i målestoksforholdet 1:100.000.

Udstillingen udfordrer det kollektive erindringsmateriale om det historiske landbrug igennem tiderne med absurde fortællinger, som af forskellige årsager er udeladt. Det er fortællinger om det intime samarbejde der var og stadig er i mindre lokalsamfund på landet i dag. Det er historien som husker i en tid med slettelig erindring. 

Stilleleben
I serien Stille Leben er Jette Gejl Kristensen er optaget af uoverensstemmelserne mellem det, vi oplever og vores erfaringer. 

Det giver beskueren nogle intellektuelle og nogle konkrete udfordringer i mødet med hendes kunst. Jette har samtidig et blik for det smukke og velkomponerede. Og netop det sammenstød i værket, der umiddelbart synes smukt og afbalanceret, men samtidig udfordrer og måske irriterer vores gængse opfattelser og erfaringer, gør Jette værker vildt spændende.

Der er ofte en helt praktisk involvering af beskueren i Jettes værker, og i serien Stille Leben kan du se værkerne på fire forskellige måder, - og få fire forskellige oplevelser.

Stille Leben er umiddelbart fotograferet som 3D værker, - men også kun umiddelbart. For selv om man tager 3D-brillerne på, og kigger på værkerne i den position, så optræder der nogle effekter i billedet, der holder beskueren fast i en verden mellem den 2- og 3-dimensionelle. Selv om man hurtigt kan komme ind i illusionen om det tredimensionelle rum, har Jette indarbejdet nogle benspænd, der fastholder beskueren i det to-dimensionelle. Og uden briller står det også hurtigt klart, at billedet slet ikke er, hvad det umiddelbart ser ud til. Skifter man så med at lukke det ene eller det andet øje, bliver man igen udfordret. Oplevelsen er helt forskellig, men erfaringen og fornuften ved jo godt, at billedet er det samme.

”Jette udfordrer på en gang det legende og det intellektuelle i os. Samtidig er værkerne også meget smukke. Den udfordrende, legende attitude i kunsten er noget, der er stærkt på vej i samtidskunsten. På den måde hører Jettes værker til helt fremme i nutidig forståelse af kunst” forklarer Vilhelm Halgreen, Galleri Grundstof.

Jette Gejl Kristensen er uddannet på Det jyske Kunstakademi. Jette har solgt værker til Ny Carlsbergfondet, Statens Kunstfond, Aarhus Kommune og private samlere.

Jette har bl.a. udstillet i Kunsthal Aarhus, Kunsthal Brænderigården, Moesgård Museum.

Jette har modtaget en lang række legater, herunder Statens Kunstfonds Arbejdslegat, Præmieret af Statens Kunstfond, Gæsteprofessorat ved CAVI, Aarhus Universitet, Kunststyrelsen og Ole Haslunds Kunstnerlegat.

 

Jette Gejl Kristensen er studielektor ved Aarhus Universitet, og bestrider/har bestridt en række nøgleposter i dansk kunstliv. Hun har bl.a. været formand for Statens Kunstråds Billedkunstudvalg, Medlem af Akademiet, Formand for Kunstrådet, Aarhus.

Facebook
Del på facebook
Nyhedsbrev